Kos deg på hytta eller hjemme og la oss ta vedlikeholdet

OM oSS

ROnny profil
Front hytta, revet

RASK GOD SERVICE

Hytte-og eiendomservice AS  tilbyr hytte/ hus eiere vedlikeholdstjenester  når hytta eller huset står tomt – før du kommer og etter du har reist. Vårt primærområde strekker seg fra Aremark, Halden, Bohuslän, Sarpsborg. Sekundærområde er Fredrikstad og Hvaler. Kontoret vårt ligger ved E6 ved avkjøring til Halden.  Hytte- og eiendomservice AS skal tilby hytte og eiendomsmarkedet gode opplevelser ved at vi kan gjøre alt vedlikehold og tilsyn på hytte og eiendom, fordi vi kan og har gode partnere. Vi leverer jevnlig tilsyn av hytta/ huset med skriftlig rapportering etter vår befaring. På denne måten kan du sikre verdiene dine bedre, når du selv ikke er til stede. Skader og vedlikeholdsbehov oppdages og kan utbedres raskt og dermed begrense skadeomfanget.

Kos deg på hytta eller hjemme og la oss ta vedlikeholdet